محاسبه گر ابجد جفرنس

به دنیای حروف ابجد خوش آمدید. برای شما محاسبات جفر را ساده کردیم

قال امیر المؤمنین (ع): سأل رسول الله صلى الله علیه وآله و سلم: ما تفسیر ابجد؟ فقال: تعلموا تفسیر أبجد فإن فیه الاعاجیب کلها
حضرت علی (ع) می فرمایند: از رسول خدا در مورد حروف ابجد سؤال شد، آن حضرت فرمودند تفسیر حروف ابجد را یاد بگیرید؛ چرا که همه آن شگفتی است

ابجد جفر

کتاب آموزش جفرنس

در خصوص علم جفر کتاب های زیادی نوشته شده است و هر کتاب دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است که این نقاط ضعف موجب سردرگمی خوانندگان شده است. در کتابهای جفر قدیمی، روش ها با نگارشی نامانوس برای خواننده امروزی توضیح داده شده اند. علاوه بر این به مرور زمان و با نسخه برداری های متفاوت از کتاب اصلی اشتباهاتی در آن وارد شده است.

در کتاب جفرنس سعی ما بر این بوده است تا این اشتباهات را برطرف کنیم. کتاب جفرنس از روی الگورتیم های جواب گرفته تهیه شده یعنی ابتدا الگوریتم توسط نرم افزار پیاده سازی شده و ایرادات آن برطرف گردیده است. سپس از روی این الگورتیم تصحیح شده کتاب جفرنس پیاده سازی شده است.

سعی کردیم در کتاب آموزشی جفرنس روشها به صورت الگورتیمی و ساده بیان شوند تا فرد کارآموز بتواند به راحتی روش را فرا گرفته و مهمتر از آن به کار بندد.

کتاب آموزش جفرنس بر اساس شیوه نوین آموزش نگارش شده است به این معنی که ابتدا روشها فارغ از کاربرد آنها در روشهای دیگر، توضیح داده شده و سپس مثالی از حل آن ارائه شده است. این مثال جهت اطمینان از صحت خروجی و الگوریتم به صورت تصویری در نرم افزار نیز نشان داده شده است. برای درک بهتر الگوریتم ها، شما می توانید هر ورودی را ابتدا خود به صورت دستی انجام داده و سپس همان ورودی را با استفاده از نرم افزار نیز محاسبه کنید تا به طور کامل روش خود را مقایسه کنید. یعنی حل تمرین کتاب جفرنس نیز در اختیار شما قرار داده شده است.

امکانات خارق العاده

برنامه محاسبه گر ابجد جفر نس نسخه ویندوز رایگان است. مواظب باشید برای استفاده از این برنامه از شما پولی گرفته نشود.


این برنامه با طراحی رابط کاربری زیبا و دسترسی آسان به همه اجزاء برنامه، شما را قادر میسازد تا محاسبات جفری خود را که باید ساعتها برای آن وقت می گذاشتید، در چند ثانیه انجام دهد.

 • تالار گفتگوی آنلاین
  در تلگرام با اساتید و دیگر کارشناسان این علم در ارتباط باشید.
 • نطق حروف
  رشته حروف خود را بدهید، کلمات معنی دار تحویل بگیرید.
 • فرمولهای صحیح
  محاسبات خود را با فرمول های معتبر و اصلاح شده انجام دهید.
 • طراحی آشنا
  همه چیز در دسترس شما است. با طراحی آشنا و استاندارد کار کنید.
نرم افزار ابجد

امکانات

سالها بر روی نسخ برنامه کار شده است تا امکانات زیر در اختیار شما قرار گیرد. در زیر برخی از امکانات برنامه اعلام میگردد.

 • محاسبه گر ابجد

  ابتث ابجدی، ابتث عکس، ابتث منسوب به امام صادق (ع)، ابتث منسوب به حضرت آدم (ع)، ابتث منسوب به حضرت علی (ع)، ابتث وضعی، بجد ابجدی، ابجد جمل صغیر، ابجد صغیر، ابجد عدد وسط، ابجد عکس ابجد کبیر، ابجد فارسی، ابجد کبیر، ابجد کبیری منتسب به حضرت شعیب (ع)، ابجد لنیل المراد، ابجد مثلثه ابجدی، ابجد مختاران، ابجد منتسب به حضرت ادریس (ع)، ابجد وضعی، اهطم عکس، اهطم لنیل المراد، اهطم مثلثات عشرات، اهطم مثلثه، اهطم مثلثه الوف، اهطم مثلثه وسطی، اهطم منتسب به حضرت خضر (ع)، اهطم منتسب به فیثاغورث، اهطم وسیط، اهطم وضعی، ایقغ، ایقغ احاد، ایقغ منتسب به امام صادق (ع)، ایقغ منتسب به حضرت شیث (ع)، ایقغ منتسب به حضرت یوشع (ع)، ایقغ وضعی، عبری، یونانی، انگلیسی 3 نوع

 • پرسش و پاسخ

  نادعلی، روش ایقغ، روش حلاج، روش حلاج 2، جفر پانزده سطری، طرح غالب، هفت بطن، مستحصله ایقغیه، ترکیب عناصر

 • ابزارها و تبدیلات

  بینات، بینات حروف، لفظ حروف، بطن حروف، لقط حروف، تنزل عدد، ترکیب ورودی 2 حرف اول و 2 حرف آخر، حذف حروف تکرار، ابجد کبیر، ابجد وضعی، عدد به ابجد کبیر، عدد به ابجد کبیر معکوس، نقطه شمار، معکوس کردن، ترکیب ورودی ها، حذف از ورودی، حروف مجاز ورودی، حروف مکرر، حروف غیر مکرر، حروف خارجه، ترجمه عبری، وتد، سهم الارث ابجد کبیر، سهم الارث ابجد وضعی، حروف اربعه، حروف یکی در میان، تفکیک حروف عناصر، تفکیک حروف ملفوظی ملبوبی مسروری، تفکیک حروف صوامت نواطق، تفکیک حروف متواخیه، زمان سوال

 • بسط

  بسط مسلم، بسط تکسیر، کسورات تسعه، بسط حروف طریق متصله، بسط حروف طریق منفصله، بسط تجمیع الحروف و انواع آن، بسط عربی، بسط تصاعد عددی، بسط تصاعد حرفی ابجد، بسط تصاعد حرفی ابتث، بسط طبیعی تنزلی، بسط طبیعی ترفع، بسط مضاعف، بسط تقوی 1، بسط تقوی 2، بسط تصنیف، بسط تناقض، بسط تخفیف، بسط تنویر، بسط تعدیل، بسط تظلیم، بسط اتصال ابتث، بسط اتصال ابجد، بسط اتصال ایقغی، بسط اتصال اهطمی، بسط تشابه، بسط تواخی، بسط تدویر ابجد، بسط تدویر اهطم، بسط تدویر ایقغ، بسط تدویر ابتث، بسط عددی طرح سته، بسط تجمیع کبیر، بسط تجمیع کبیر طرح 28، بسط تجمیع کبیر وضعی، بسط تضریب کبیر، بسط تضریب کبیر طرح 28، بسط تضریب کبیر وضعی، بسط تجمیع کبیر طرح 28 جفر جامع، بسط تجمیع کبیر وضعی جفر جامع، بسط تضریب کبیر جفر جامع، بسط تضریب کبیر طرح 28 جفر جامع، بسط تضریب کبیر وضعی جفر جامع، بسط مطلوبی، بسط تضریب ترتیبی، بسط تضریب ترتیبی جفر جامع، بسط تجمیع ترتیبی جفر جامع، بسط طوالع، بسط اعوان، بسط اقران، بسط اقران 2، بسط تملیک، بسط تملیک تکسیری، بسط تجمیعی جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 1، بسط تجمیعی جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 2، بسط تجمیعی جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 3، بسط تجمیعی جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 4، بسط تضریبی جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 1، بسط تضریبی جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 2، بسط تضریبی جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 3، بسط تضریبی جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 4، بسط زوجی جفر جامع ابجد کبیر 1، بسط زوجی جفر جامع ابجد کبیر 2، بسط زوجی جفر جامع ابجد کبیر 3، بسط زوجی جفر جامع ابجد کبیر 4، بسط زوجی جفر جامع ابجد وضعی 1، بسط زوجی جفر جامع ابجد وضعی 2، بسط زوجی جفر جامع ابجد وضعی 3، بسط زوجی جفر جامع ابجد وضعی 4، بسط صعودی جفر جامع 1، بسط صعودی جفر جامع 2، بسط صعودی جفر جامع 3، بسط صعودی جفر جامع 4، بسط ارتفاع حروف، بسط تجمیع کبیر جفر جامع، بسط تجمیع ترتیبی، بسط عبید تکسیری، بسط توارث تکسیری، بسط تشاغل تکسیری، بسط تضاد تکسیری، بسط ادواری، بسط احباب تکسیری، بسط تزویج تکسیری، بسط تسافر تکسیری، بسط امال تکسیری، بسط احباب، بسط عبید، بسط تزویج، بسط توارث، بسط تسافر، بسط تشاغل، بسط امال، بسط تضاد، بسط عدد لفظی، بسط ضرب ظاهر در باطن، بسط ظاهر در ظاهر، بسط باطن در ظاهر، تخفیف طبیعی، بسط اصلی، بسط ترفع بالطبع، بسط ترفع عدد صغیر، بسط تجمیعی حروف 4 گانه، بسط جامع، بسط ترکیب با جفر جامع، بسط کسور، بسط ترفع ترقی تنزل مساوات، بسط عزیزی، بسط سر اعظم، بسط لفظی ثلاثه، بسط دهدار، بسط دهدار جامع، بسط موازی جفر جامع وضعی ثابت، بسط موازی جفر جامع کبیر ثابت، بسط موازی جفر جامع وضعی متغییر، بسط موازی جفر جامع کبیر متغییر، بسط موازی جفر جامع وضعی متغییر متقارن، بسط موازی جفر جامع کبیر متغییر متقارن، بسط حروف تسعه، بسط نطق جفر جامع، بسط نطق ترتیبی جفر جامع، بسط وفقی جفر جامع، بسط جسد جسم روح حرفی، بسط جسد جسم روح تجمیعی، بسط 28 بطنی، بسط 28 بطنی تخلیص شده، بسط جسد جسم روح تجمیعی اربعه، بسط روحی، بسط ثلاثه حروف، بسط عناصر، بسط 28 درجه صفحه جفر جامع، بسط 360 درجه، بسط 360 درجه تخلیص شده، بسط کسورات عشره، بسط کسورات میرجهانی، بسط کسورات محمد عطاری، بسط مشارکت کبیر، بسط مشارکت وضعی، بسط مشارکت تنصیف کبیر، بسط مشارکت تنصیف وضعی، بسط مشارکت تربیع کبیر، بسط مشارکت تربیع وضعی، بسط مشارکت تکسیر کبیر، بسط مشارکت تکسیر وضعی، بسط طرح 28، بسط ایقغ، بسط عددی، بسط عددی اربعه، بسط عددی بینات، بسط عددی بینات اربعه، بسط جمع لفظی، بسط جمع لفظی اربعه، بسط رموز، بسط ترکیب عناصر، بسط کلمه

 • صفحه جفر جامع

  جر صفحه سطر خانه 1، جر صفحه سطر خانه 2، جر صفحه سطر خانه 3، جر صفحه سطر خانه 4، صفحه جفر جامع، جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 1، جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 2، جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 3، جر صفحه سطر خانه طریق اربعه 4، جر صفحه سطر خانه طریق ضرب نفس وضعی، جر صفحه سطر خانه طریق ضرب نفس کبیر، جر صفحه سطر خانه طریق ضرب نفس حرف وضعی، جر صفحه سطر خانه طریق ضرب نفس حرف کبیر، مشخصات صفحه جفر جامع، 4 حرفی از عدد جفر جامع، آنالیز صفحه، مدخل صفحه جفر جامع، هم وزن، تجزیه و تحلیل صفحه جفر جامع، صفحه جفر جامع از نام سائل

 • تکسیر

  صدر و موخر، موخر و صدر، صدر و موخر با معکوس سطر آخر، موخر و صدر با معکوس سطر آخر، صدر و موخر با معکوس سطر اول، موخر و صدر با معکوس سطر اول، لقط، مستحصله از دوایر حروف، مستحصله از دوایر حروف میزان نفس حروف، جابجایی سطر و ستون، صدر و موخر به همراه جابجایی، موخر و صدر به همراه جابجایی، تکسیر کلمات خطی، تکسیر وتد حروف، تکسیر وتد اربعه

 • امتزاجات

  امتزاج حروف سه گانه میزان تمام حروف، خلاصه سازی حروفات سه گانه با لفظ حروف، خلاصه سازی حروفات سه گانه با لفظ حروف و تخلیص، امتزاج با حروفات طبایع، خلاصه سازی طبایع با لفظ حروف، خلاصه سازی طبایع با لفظ حروف و تخلیص، امتزاج حروفات سه گانه و برابری، خلاصه حروفات سه گانه با لفظ حروف و برابری، خلاصه سازی حروفات سه گانه با لفظ حروف و تخلیص و برابری، ترکیب ملفوظی ملبوبی مسروری با لفظ حروف، ترکیب ملفوظی ملبوبی مسروری بدون بینات مسروری، امتزاج با قاعده محمود دهدار، امتزاج با قاعده محمود دهدار بدون همسان سازی، متواخیه، صوامت با نواطق، نورانی با ظلمانی، متصله با غیر متصله، امتزاج با قاعده محمود دهدار گردشی

 • نظیره

  نظیره ابجد، دایره اجهز، دایره اهطم، نظیره اطفذ، نظیره ایقغ، نظیره اقبر، نظیره ابتث، نظیره اتجخ، نظیره ارغی، نظیره اجذش، نظیره احستی، نظیره احجش، مقادیر دایره ابجد، مقادیر دایره اجهز، مقادیر دایره اهطم، مقادیر دایره اطفذ، مقادیر دایره ایقغ، مقادیر دایره اقبر، مقادیر دایره ابتث، مقادیر دایره اتجخ، معادل سازی حروف، مجموع نظایر

 • اعراب

  اویلمنع، ابجد، اهطم، اعراب جفر جامع، اعراب عنصری جفر جامع

 • مداخل

  مداخل ثلاثه و تنزل حروف، مداخل اربعه

 • قرآن کریم

  متن کامل قرآن کریم با 6 رسم الخط و ترجمه به فارسی، عربی و انگلیسی با 27 نوع مختلف، قابلیت جستجو در متن و ترجمه انتخاب شده، فایلهای صوتی متن قرآن با انتخاب هر آیه،
  آنالیزه کردن بعد ابجدی
  پرسش و پاسخ قرآنی (استخاره)

 • اسماء الحسنی

  پیدا نمودن اسماء مورد نیاز در اسامی خداوند بر اساس روشهای زیر:
  اسما از جفر جامع، اسما متوازنه، بینات از جفر جامع، به صورت تجمیعی

 • لغات

  نطق حروف: حروف مورد نظر خود را به نرم افزار بسپارید و کلماتی که میتواند در این حروف باشد را پیدا کنید.
  فرهنگ لغات: در فرهنگ لغات جستجو کنید بر اساس روشهای در لا به لای متن، متن کامل، مستحصله از بینات حروف، مقدار تجمیعی. یا عدد ابجدی را بدهید و کلمات هم مقدار آن را دریافت کنید.
  مترجم: با استفاده از مترجم گوگل متون خود را از زبانهای مختلف به زبانی دیگر ترجمه کنید.

 • لغتنامه

  ترجمه کلمات به صورت آنلاین توسط گوگل و یا به صورت آفلاین با استفاده از فرهنگ دهخدا و معین، تعبیر خواب

 • اوفاق

  هر جدول اوفاقی که مد نظر دارید را بسازید. چه بر اساس شروع از یک عدد و چه جمع سطر و ستون بر اساس عدد مورد نظر باشد. یکی از قوی ترین برنامه های ساخت اوفاق میباشد.

 • ادعیه های مجربه

  بسیاری از کاربرها نیاز به دعاهایی دارند تا مشکلات امروزه که توسط شیاطین ایجاد میشود را دفع نمایند. ادعیه های مجربی که برای محافظت از فرد لازم است در این بخش گنجانده شده است.
  دیگر ادعیه ها را نیز میتوانید از سایت دانلود کنید.

 • نجوم

  محاسبه اوقات شرعی بر اساس چندین روش معتبر
  محاسبه ساعات کواکب بر اساس روز و شب
  طالع وقت و چارتهای تفسیری نجوم به همراه ابزارهای نجومی کاربردی در جفر

 • دیگر امکانات

  این نرم افزار با تلاش شبانه روزی در حال گسترش است و هر روز گزینه ها و روشهای جدیدی به آن اضافه میگردد. باید این نرم افزار را نصب کنید تا بتوانید بیشتر آشنا شوید.

تصاویر و مجوزها

تصاویر محیط برنامه و مجوزهای تولید برنامه را در زیر مشاهده کنید

تیم تحقیق و توسعه

ما هر روز برای بهبود برنامه در حال کار هستیم.

امید مریدی
امید مریدی

طراح و برنامه نویس

سید حمید درخشان
سید حمید درخشان

کارشناس علم جفر

راه های پرسش و پاسخ

با توجه به فراگیر شدن استفاده از این برنامه و سوالات و در دسترس بودن برنامه و شبکه های اجتماعی، ما راحت ترین راه ها را در اختیار شما قرار میدهیم.

لیست قیمت عضویت در سایت

ما رفاه شما را در نظر داریم و بهترین کیفیت نرم افزار را با بهترین قیمتها در اختیار شما قرار میدهیم.

13% تخفیف

کار آزموده

18,000 تومان

سه ماهه

 • سه ماه عضویت
 • تخفیف 2,700 تومان

27% تخفیف

حرفه ای

30,000 تومان

شش ماهه

 • شش ماه عضویت
 • تخفیف 11,400 تومان

33% تخفیف

طلایی

55,000 تومان

سالانه

 • یک سال عضویت
 • تخفیف 27,800 تومان

تماس با ما

علاوه بر راه های گفته شده در بالا، شما میتوانید به طور مستقیم نیز با ما در تماس باشید.

I am not robot