تعبیر خواب نس

کلیه برنامه ها در این قسمت قابل دریافت است.
این بسته به صورت نصبی است. اگر نسخه قبلی را دارید ابتدا آنرا حذف و سپس این نسخه را نصب نمایید.

تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌ای برای مداخلات نیروهای غیبی در نظر گرفته می‌شد که افرادی با نیروهای ویژه قادر به گره‌گشایی از مفهوم آن هستند. در دوران معاصر مکاتب مختلف روان‌شناسی تئوری‌هایی را در مورد معنا و مفهوم خواب‌ها ارائه کرده‌اند.

در تعالیم اسلامی خواب‌ها به سه دسته رؤیای صادقه و خواب‌های آشفته و خواب‌های شیطانی تقسیم می‌شود و از نظر قران رؤیای صادقه و پیش‌گویانه نیز وجود دارد و تنها افراد برگزیده هستند که می‌توانند تعبیر خواب انجام دهند و اصل علم تعبیر خواب را یک علم الهی می داند. احتمال رویای صادقه در نزدیکی اذان صبح بیشتر است، اما این طور نیست که کسی اول شب بخوابد و رویای صادقانه نبیند.

تعبیر خواب، تنها دیدن معنی خواب نیست، هر روزی که خواب میبینید در تعبیر آن دخیل است، در این نرم افزار نوع تعبیر در تاریخ مورد برای شما مشخص میگردد.

برخی از افراد، خوابهای خود را در شرایط خاص روحی و فیزیکی و یا برگرفته از اتفاقات روز میبینند، فرد خواب بین برای آنکه بتواند نحوه خواب دیدن خود را بهتر تفسیر کند، میتواند هر زمان که خواب دید، خواب خود را با شرایط و متنهای مورد نظر خود در نرم افزار ثبت کند، پس از آنکه برای بار چندم همان خواب یا خوابی مشابه آن دید، نرم افزار به شما اعلام میکند که قبلا این خواب را دیده اید.