جفرنس

نرم افزار جفرنس، یک نرم افزار بر پایه علم جفر است، یکی از کاملترین نرم افزارهای موجود در جهان، با سختی بسیار و مطالعه انواع کتب جدید و قدیم، انواع دستورات استخراج شده و آنها با هم مقایسه شده اند و صحیح ترین روش که بتوان از آن فرمول بدست آورد در نرم افزار جفرنس پیاده سازی شده است.

در این نرم افزار شما به راحتی میتوانید اعمال متداول جفری را محاسبه کنید. این اعمال عبارتند از: اعراب، امتزاجات، اوفاق، بسط ها، تفکیک حروف، تکسیر، استخراج 4 حرفی برای جفر جامع، محاسبه زمان سوال و کواکب، طرح حروف، مداخل، نظیره، مستحصله و ابزارهای مرتبط با نطق و دیگر ابزارهای مرتبط با جفر مانند آحاد، بینات، حذف، اضافه، شمارش حروف که در حدود 37 ابزار هستند.

در زیر چند تصویر آن را ببینید.

نرم افزار جفرنس نرم افزار جفرنس

کلیه برنامه ها در این قسمت قابل دریافت است.
این بسته به صورت نصبی است. اگر نسخه قبلی را دارید ابتدا آنرا حذف و سپس این نسخه را نصب نمایید.

علم شریف جفر، فرمولهای بسیاری برای استخراج پاسخ دارد. این نرم افزار در محاسبه آنها به شما کمک میکند.

در این نرم افزار میتوانید انواع بسطها، مزج ها، اعراب ها و ... را به سادگی و به سرعت محاسبه و حروف را استخراج و نطق کنید.

فایلهای درون برنامه

 • لغات عربی

  تعداد لغات: 9,196,215

  برای دریافت این فایل باید اکانت فعال داشته باشید.

  دریافت
 • لغتنامه دهخدا

  تعداد لغات: 237,762

  برای دریافت این فایل باید اکانت فعال داشته باشید.

  دریافت
 • لغتنامه معین

  تعداد لغات: 32,846

  برای دریافت این فایل باید اکانت فعال داشته باشید.

  دریافت
 • لغات فارسی

  تعداد لغات: 279,839

  برای دریافت این فایل باید اکانت فعال داشته باشید.

  دریافت
 • اسماء الحسنی

  تعداد لغات: 1,174

  دریافت
 • اسماء خداوند سریانی

  تعداد لغات: 252

  برای دریافت این فایل باید اکانت فعال داشته باشید.

  دریافت
 • اسماء الحسنی و سریانی

  تعداد لغات: 1,426

  برای دریافت این فایل باید اکانت فعال داشته باشید.

  دریافت
 • اسامی و صفات رسول الله

  تعداد لغات: 1,175

  برای دریافت این فایل باید اکانت فعال داشته باشید.

  دریافت
 • اسامی و صفات حضرت علی

  تعداد لغات: 1,247

  برای دریافت این فایل باید اکانت فعال داشته باشید.

  دریافت
 • اسامی و صفات حضرت فاطمه

  تعداد لغات: 1,302

  برای دریافت این فایل باید اکانت فعال داشته باشید.

  دریافت
 • اسامی و صفات امام حسین

  تعداد لغات: 1,146

  برای دریافت این فایل باید اکانت فعال داشته باشید.

  دریافت
 • رنگها فارسی

  تعداد لغات: 218

  دریافت
 • اسامی شهرهای ایران

  تعداد لغات: 1,105

  دریافت
 • نامهای ایرانی

  تعداد لغات: 3,361

  دریافت
 • اعداد فارسی

  تعداد لغات: 46

  دریافت